Ontwerpen met BENG

Het Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) is de opvolger van de EPC die we sinds 1995 hebben en waarvan de eisen in de loop der tijd steeds verder zijn aangescherpt. BENG wordt ingevoerd op Europees niveau. Vanaf eind 2018 geldt deze al voor overheidsgebouwen en eind 2020 voor alle nieuwe gebouwen. Gezien de tijd die het ontwerpen van grotere gebouwen in beslag neem, komt dit dus snel dichterbij.
Hoe kun je hierop inspringen bij het ontwerpen van gebouwen?

BIMspecialisten