Met zoveel BIM software in de markt valt het niet mee om de juiste keuze te maken. Een goede manier om tot een juiste, voor jou passende keuze te komen is om een pilot uit te voeren: het testen van BIM software op een echt project. In deze blog wordt uitgelegd waar je allemaal op moet letten bij het uitvoeren van een pilot.

Welke Software

Ga allereerst op internet op zoek naar de verschillende mogelijkheden in BIM software en maak op basis daarvan een shortlist van minimaal twee programma’s. Alleen als je vergelijkingsmateriaal hebt kun je een goede keuze maken.

Laat je goed adviseren door de leverancier van de software. Stel van te voren een lijst met vragen op met zaken die belangrijk zijn voor jou. Soms lijken zaken mooier over te komen dan dat ze daadwerkelijk in de praktijk zijn. Wees daarom kritisch en vraag om voorbeelden te demonstreren die bij jou in de praktijk voorkomen.

Meestal ben je niet de eerste die de software gaat gebruiken. Ga eens kijken bij een collega-bedrijf die al jaren met de software werkt en vraag daar eens naar ervaringen. De software-dealer heeft vast een lijstje aan gebruikers in de buurt die een collega willen helpen.

Aan de slag

Alle softwareleveranciers leveren een proefversie van de software. Meest voorkomende beperking daarin is een tijdslimiet waarin je het kan gebruiken. Meestal is dat 30 dagen en dat is soms te kort voor een echte pilot. Ga in contact met de leverancier over de mogelijkheden van een tijdelijke licentie.

Vaak wordt er bij een pilot gedacht aan een nog uit te werken project. Dit is echter niet zo handig. Het project kan namelijk jaren duren, en dan doorloop je niet alle fases. Als het project wordt uitgesteld, wat doe je dan met de pilot.

Een betere manier van een pilot is om een reeds uitgewerkt project opnieuw uit voeren. De medewerker kan zich volledig richten op de software en hoeft zich niet de bekommeren over de uitvoering van knooppunten. Bovendien kan je de output goed vergelijken. Denk hierbij dat je na elkaar de verschillende fases van je proces doorloopt, inclusief de fase waarin veel wijzigingen moeten worden verwerkt. Een bijkomend voordeel van deze methode is dat je het project nog eens goed kan controleren en meteen ‘BIM ready’ kan maken.

In principe zou je alle werkzaamheden uitvoeren die je als bedrijf uitvoert. Dit betekent in elk geval dat je juist ook de werkzaamheden moet doen die normaliter veel werk kosten. Alleen een model maken is niet voldoende, bekijk ook de workflow naar de uiteindelijke documentatie.

Als je te oppervlakkig kijkt, kan BIM software al snel goed aanvoelen. Zorg dat je niet alleen modelleert met de standaard aanwezige bibliotheken en instellingen, maar modelleer ook zaken die bij jou in de praktijk voorkomen.

Opleiding en Team

Het is belangrijk om draagvlak in de organisatie te kweken. Uiteindelijk zijn het de medewerkers die de nieuwe software moeten gaan gebruiken. Zorg ervoor dat medewerkers op een of andere manier wordt betrokken bij het beslissingsproces.

Om te software te kunnen beoordelen moet je ruimdenkend zijn. Oude, ingesleten werkmethodieken moeten kunnen worden losgelaten. Je moet accepteren dat er nieuwe, betere manieren zijn om iets aan te pakken en dat je soms concessies moet doen.

Voor het doen van een pilot project móet het management extra tijd inplannen. Het is onwenselijk om een medewerker met een nieuwe taak op te zadelen zonder dat daar tijd voor is gereserveerd. Er moet niet alleen tijd worden gereserveerd voor de pilot zelf, maar ook voor opleiding van de medewerker. De BIM software is te complex om zonder know-how aan de slag te gaan. Lees ook de blog Hoe leer je een BIM programma.

Bekijk ook welke mogelijkheden de software leverancier heeft om de medewerkers tijdens de pilot van opleiding en ondersteuning te voorzien. Natuurlijk gaan dagelijkse werkzaamheden ook door, toch is het verstandig korte stukken aaneengesloten tijd te reserveren. Het continu schakelen tussen het leren van de nieuwe software en het uitwerken van projecten in de huidige software zal verwarring en irritatie opleveren.

Kosten

De kosten van software kunnen enorm verschillen. Denk bij aanschaf aan het credo “Goedkoop is duurkoop”. Dit is met name waar, wanneer een langdurende verbintenis wordt aangegaan. Belangrijk is om de software te vergelijken niet op basis van de initiële aanschafkosten, maar over een langere periode, bijvoorbeeld 5 jaar en daarbij alle bijkomende kosten optellen. Denk hierbij aan opleiding, ondersteuning, bibliotheken, updates/upgrades, hardware, plugins en mobiele apps. Het plezier in werken met goede software is moeilijk te vertalen in financiën, maar wel van grote onschatbare waarde.

Bij software is het mogelijk om plugins te krijgen of kopen die ofwel door de leverancier zelf of door derden worden ontwikkeld. Bekijk wat voor mogelijkheden er zijn en natuurlijk welke extra kosten erbij komen. Denk aan Renderen, Presentatie mogelijkheden, Constructie en Energie berekeningen.

Houdt er rekening dat de nieuwe BIM software mogelijk andere eisen stelt aan de huidige hardware en dat je ook hierin extra investeringen moet doen. Vergelijk de minimale systeemeisen én de aanbevolen systeemeisen, want als modellen groter worden zijn er vaak zwaardere eisen voor de hardware. Kan de software zelf worden geïnstalleerd en onderhouden worden of moet er een externe systeembeheerder ingehuurd worden.

De software wordt meestal gemaakt voor gebruikers over de hele wereld. Deze wordt daarna vertaald in diverse talen, maar kan ook gelokaliseerd worden. Dat wil zeggen dat er inhoud specifiek gemaakt wordt voor bijvoorbeeld de Nederlandse of Vlaamse markt, meestal bibliotheken genaamd. Met name voor de typisch Nederlandse en Vlaamse bouwwijzen is het belangrijk om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

De software wordt continue ontwikkeld. Fouten en (kleine) verbeteringen zitten in updates en nieuwe functies worden meestal in upgrades geïntroduceerd. Bekijk wat de kosten zijn van een zogenaamd onderhoudscontract versus een upgradecontract.

Bekijk ook de situaties waarbij je bedrijf groeit of krimpt. Kunnen (tijdelijke) licenties bijgekocht of ingeleverd worden. Wordt de softwarelicentie eigendom of voorziet de aanschaf alleen in het gebruik van de software gedurende een bepaalde periode?

Aandachtspunten

In de bouw is het gebruikelijk dat de stukken ‘gisteren’ klaar moeten zijn. Ga na welke mogelijkheden de BIM software heeft om snel op te schakelen. Kunnen grote modellen ook nog goed draaien of moeten ze opgeknipt worden. Wat zijn de mogelijkheden voor herhalende gebouwonderdelen. Kunnen meerdere medewerkers tegelijkertijd aan één project werken en is dat ingewikkeld?

  • Als de modellen groter en complexer worden, kan het onbeheersbaar worden. Afgezien van de performance, op wat voor manier kan het model gecontroleerd blijven groeien.
  • Bureau eigenschappen vastleggen in een sjabloon is essentieel voor ieder bureau. Kunnen modelleer afspraken goed gemanaged worden en komt de bureau-identiteit goed uit de verf?
  • Met BIM software kun je bij uitstek goed samenwerken met andere bedrijven. Je hoeft daarbij niet in exact dezelfde software te gaan werken als je partners, bijna iedere BIM software kan middels de Open BIM methode modellen uitwisselen op basis van IFC.
  • Continuïteit is belangrijk, dus kijk goed naar de backup faciliteiten. Natuurlijk moet de software stabiel zijn, maar elke software crasht wel een keer. Ga na wat er gebeurt in zo’n situatie.
  • Een bedrijf gaat niet vaak in één keer over, de gebeurt meestal in fases. Op wat voor manier ondersteunt de BIM software deze transitieperiode? Kan de nieuwe software goed communiceren met de oude software.

Conclusie

Ga bij het kiezen van BIM software niet over één nacht ijs. Zorg ervoor dat je de software niet oppervlakkig test, maar duik juist in de pijnpunten van je huidige workflow. Het is niet alleen een investering in een product, maar ook in je medewerkers.

Geef een reactie