Onlangs heeft GRAPHISOFT op Facebook een enquête gehouden, waarbij ARCHICAD gebruikers werd gevraagd naar het meest efficiënte gereedschap van ARCHICAD. De uitkomst hiervan was zeer divers. Waar voor de ene gebruiker al tijdwinst wordt geboekt met het relatief eenvoudige ‘trim’ gereedschap bleek voor de ander het inzetten van de BIM Server het meest waardevolle van ARCHICAD.

Onder de groep personen die zich heeft uitgesproken over hun favoriete gereedschap van ARCHICAD worden het gebruik van Interactieve Schedules en de toepassingen van de Publisher als de meest tijdbesparende features ervaren. Hierover later in dit stuk meer, maar laat ik eens beginnen met enkele van mijn favoriete functionaliteiten van ARCHICAD. 
archicad-most-time-saving-features-wordcloud

Een visuele onderlegger met de ‘Trace & Reference’

De unieke Trace & Reference tool is voor mij een van de meest veelzijdige en efficient te gebruiken hulpmiddelen in mijn dagelijkse werk met ARCHICAD.

De functie laat zich wellicht het best vergelijken met de vertrouwde ‘schetsrol’, welke ook niet is weg te denken van je bureau. Snel een opzet maken over een stedenbouwkundige situatie of het opwerken van details over een ruwe doorsnede. Met de Trace & Reference is het mogelijk om elke gewenste project view zichtbaar te laten zijn als een digitale onderlegger.

Met uitzondering van het 3D venster en de schedules is de ‘Trace Reference’ op te roepen in al je project vensters. Dit maakt het mogelijk om snelle controles uit te voeren tussen de verschillende verdiepingen zonder dat je er niet telkens tussen hoeft te navigeren. Ook kun je elementen als wanden en vloeren modelleren vanuit deze Trace, omdat de aangrijpingspunten beschikbaar blijven.

Mooie bijkomstigheid is dat je deze digitale onderlegger kunt laten zien in elke gewenste kleur en ook kunt afdrukken met de “Print Reference functie” in de print instellingen.

Voorbeeld van een visuele controle met behulp van de Trace & Reference

De snelheid van ‘Modelleren in 3D’

Een andere functionaliteit binnen ARCHICAD waar ik veel plezier aan beleef is het modelleren in je 3D venster. Waar voorheen vooral ‘getekend’ werd met behulp van CAD software spreken we tegenwoordig steeds vaker van ‘modelleren’. Het ontwerpen en uitwerken van gebouwen in een virtuele 3D omgeving in kleur en materiaal en met de daadwerkelijke geometrische afmetingen.

ARCHICAD biedt de mogelijkheid om in realtime te modelleren in het 3D venster. Zelfs in perspectief wat zeker niet voor alle modelleerapplicaties geldt. Elementen, zoals: wanden, daken, vloeren en objecten kunnen direct worden geplaatst, gewijzigd en gekopieerd in het 3D venster. Dit zorgt voor een zeer visuele werkmethodiek en een grote mate van vormvrijheid die de snelheid van werken enorm doet toenemen.

Uiteraard blijft de koppeling met 2D plattegronden en gevels behouden, zodat wijzigingen in het 3D venster direct worden doorgevoerd in het hele model.

Niet alleen parametrische eigenschappen van de gebouwelementen kunnen direct worden veranderd vanuit het 3D venster, maar ook oppervlakte texturen en bijvoorbeeld IFC properties kunnen in een handomdraai worden aangepast.

Vormvrijheid en direct wijzigen in het 3D venster bespaart je veel tijd:

Kracht van ‘Interactive Schedules’ 

Het wekt geen verbazing dat onder ARCHICAD gebruikers de toepassing van Interactieve Schedules als een erg waardevolle feature wordt ervaren. Niet alleen als informatiedrager voor de uitwisseling van model-inhoud met derde partijen, maar ook als een modelleer gereedschap dat je veel tijd kan besparen.

Het wijzigen van hele groepen elementen en objecten kan op een erg overzichtelijke manier worden ingezet binnen de schedules. Doordat deze een interactieve relatie hebben met het model zullen wijzigingen hierin direct worden doorgevoerd in het gehele gebouw-model. Zo kun je bijvoorbeeld de IFC properties van elementen direct aanpassen vanuit het schedule, zoals onderstaand voorbeeld laat zien.

De Interactieve Schedules kunnen door de gebruiker volledig zelf worden ingericht voor alle objecten en elementen in het model. Op deze manier zijn ze te gebruiken als ondermeer: kozijnoverzichten, oppervlakte staten van zones en ruimten of stuklijsten en uittrekstaten van materialen.

Voorbeeld van een Schedule met IFC properties en het wijzigen hiervan:

Schedule met IFC Properties

Het gebruik van de ‘Publisher’

Een ander zeer gewaardeerd gereedschap van ARCHICAD is de Publisher. Op elk gewenst moment kan een tekeningenset met de laatste wijzigingen van het model gepubliceerd worden. De output hiervan kan in de meest voorkomende bestandsformaten worden gerealiseerd. 2D informatie kan in de vorm van bijvoorbeeld PDF of DWG bestanden worden uitgewisseld, waarbij de export instellingen per Publisher set nader gedefinieerd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de output van PDF bestanden in kleur of in zwart wit. Direct layouts printen vanuit de Publisher behoort uiteraard ook tot de opties.

Zoals de output van 2D informatie tot in detail te managen is via de Publisher geldt dat ook voor de uitwisseling van 3D modellen. Het Publisher gereedschap biedt de mogelijkheid om je opmaak van IFC modellen in een overzichtelijke structuur te beheren. Je hebt de controle om verschillende IFC modellen met wisselende inhoud samen te stellen op basis van vooraf bepaalde criteria.

Het nauwkeurig inrichten van je Publisher Sets kan je in je dagelijks werk veel tijd besparen en je zult niet voor verassingen komen te staan als een opdrachtgever op stel en sprong de laatste stand van zaken wil ontvangen.

Je hebt in dit blog kunnen lezen over enkele features van ARCHICAD die door mijzelf en andere ARCHICAD gebruikers zijn gekozen als hun favoriete en meest tijd besparende gereedschappen. Als je weet dat onder de geënquêteerden 47 verschillende features zijn opgegeven als favoriet dan zegt dat wel iets over de veelzijdigheid van ARCHICAD als BIM software.

“Wat is jouw favoriete ARCHICAD Feature” ?

De volgende blogs vind je misschien ook interessant:

Geef een reactie