In 2014 ontstond het idee om ons kantoor eens uit de geschiedenis te halen en naar de huidige tijd te brengen. De behoefte hieraan werd vooral ingegeven door een slechte uitstraling en een slecht binnenklimaat, maar ook doordat een deel van het pand al jaren leeg stond en onverhuurbaar bleek. Na de nodige besprekingen werden de volgende uitgangspunten geformuleerd

  1. maximaal duurzame ingreep
  2. optimaal gebruik van onze eigen software

Beiden vanuit een kritische houding, waarbij we onze ‘why’ na willen leven.

“Effectief werken aan een levensvatbare gebouwde omgeving door het bieden van intuïtieve, innovatieve software en bijbehorende diensten.”

De oplossing in het ontwerp werd uiteindelijk gevonden in de bijzondere keuze om te slopen in plaats van uit te breiden. Gek genoeg ontstonden er door minder m2 te maken enorme kansen voor een optimaal ontwerp. Less is more, in dit geval meer daglicht, betere routing, verhoudingen, ondeelbaarheid, flexibiliteit etc.

Dus minder kwantiteit, maar veel meer kwaliteit. Een gedurfde keuze.

Naast deze op zichzelf al duurzame keuze is er bij iedere ontwerpkeuze gezocht naar een optimale oplossing. Waar mogelijk is er altijd voor een C2C product gekozen, en zijn alle gebruikte materialen PVC-vrij. De installaties zijn 100%  elektrisch en is het dak volledig benut voor PV-panelen. En ja, we hebben de afgelopen maanden al meer elektriciteit opgewekt dan verbruikt.

Vanuit de overtuiging dat een integraal bouwteam tot het beste resultaat leidt, zijn er na de eerste schetsen uitvoerende partijen geselecteerd voor de rest van het traject. Hoewel de uitvoerende partijen nagenoeg geen ervaring hadden met BIM, werd ook voor hen al snel duidelijk wat de meerwaarde was in het voorbereidingsproces.

Dat dit het allereerste project was waarbij BIMcollab gedurende het gehele bouwproces een belangrijke rol heeft gespeeld, was voor alle betrokken partijen een echte eye-opener. Communicatie is cruciaal in ieder bouwproces, zo ook hier. Al snel werd BIMcollab omarmt door alle betrokkenen tijdens het ontwerp en beschouwt als de centrale plek voor de communicatie over ontwerp en uitvoering.

construction-meeting

Opvallend was dat vooral de uitvoerende betrokkenen op de bouwplaats het al snel als een onmisbare tool zijn gaan beschouwen. Geen lijstjes en handgeschreven notities meer, maar iedereen had actuele overzichten op zijn mobiele device.

20150430_134727

Ook na oplevering wordt BIMcollab nog steeds gebruikt voor de laatste opleverpunten, maar ook voor onderhoudswerkzaamheden. Dat laatste is een onverwachte, maar een op een natuurlijke manier gegroeide situatie. Het BIM-model is er voor het beheer, en de partijen met kennis van de situatie zijn via BIMcollab hiermee verbonden.

BCF-Manager

De ervaringen in dit project zijn voor BIMcollab van onschatbare waarde geweest waar alle gebruikers in de toekomst profijt van zullen hebben. Ons kantoor is klaar voor de toekomst en ik nodig iedereen van harte uit om dat met eigen ogen te komen bekijken. De koffie staat altijd klaar.

zie ook:

BIMcollab casestudy

Geef een reactie